Nieuwe exameneisen NIMA sales A

Per 1 januari 2018 zijn de exameneisen voor de NIMA Sales A opleiding aangepast. Voor examenkandidaten die de opleiding nog volgens de oude exameneisen hebben voorbereid, krijgen de kans om tot en met maart 2018 een examen met de oude exameneisen af te nemen. Vanaf april 2018 is dit niet meer mogelijk. Daarna worden de NIMA Sales A examen alleen nog volgens de nieuwe exameneisen aangeboden.

Zorg dat je altijd een opleiding volgt volgens de laatste eindtermen. Indien je jouw opleiding volgt bij een door NIMA erkende Education Partner weet je dat je opleiding is samengesteld volgens de laatste eisen en gebruikt jouw opleiding het door NIMA beschikbaar gestelde aanvullende materiaal. Nima Opleidingen Zuid is onderdeel van De Laat Kenniscentrum en hierdoor geaccrediteerd als NIMA Education Partner. Jouw NIMA Sales A opleiding is bij ons dus in goede handen!

Heb je na deze informatie over de nieuwe exameneisen nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.