NIMA A2 Sales

NIMA Sales A2 training

Met de NIMA Sales A2 training krijgt u de perfecte tools om dieper in te gaan op de geleerde stof tijdens de A1 module. Nu mag er dieper ingegaan worden op theorie en praktijk en kunnen vaardigheden aangescherpt worden. Tijdens de NIMA Sales A2 training leert u om een verkoopgesprek te voeren dat behoeftegericht is. Hiervoor moeten we een aantal belangrijke zaken behandelen, in de vorm van thema’s.

 

De NIMA Sales A2 training in het kort:

In deze module leer je om een behoeftegericht verkoopgesprek met de klant te voeren. De volgende punten komen zeker langs in deze module.

 • Argumentatietechnieken uit de KVVB-matrix
 • Technieken voor het afsluiten van een verkoopgesprek
 • Luister- en vraagtechnieken toepassen
 • Buying grid toepassen
 • Klachtafhandeling
 • Verkoop signalen herkennen en hierop reageren
 • Kortingen berekenen en toepassen
 • Inspelen op klantgedrag op basis van klanttypologieën
 • Fasen in onderhandelingsproces toepassen
 • Unique selling points (USP’s) toepassen
 • Sellogram opstellen en gebruiken

 

Examen

Na de NIMA Sales A2 training is er uiteraard een examen. In het geval van de NIMA Sales A2 training bestaat dit uit een mondelinge toets. Door middel van een gericht verkoopgesprek worden vaardigheden op de proef gesteld. De kandidaat wordt geacht een gestructureerd en behoeftegericht verkoopgesprek te voeren. De toets wordt afgenomen door NIMA en het diploma draagt ook het NIMA-certificaat. Deze toets kost 308,- euro.

 

Nog vragen over NIMA Sales A2 training?

Uiteraard helpen wij u graag verder indien je vragen hebt over de NIMA Sales A2 training of de examens. Wij horen graag van u. Wil je meer weten over module A1 of over NIMA Sales A in het algemeen? Klik dan op onderstaande links.

NIMA Sales A opleiding
NIMA Sales A1
 

Direct inschrijven?


[contact-form-7 id="221" title="Contactformulier 1"]